26 Aralık 2012 Çarşamba

Çocuklarda Göğüs Ağrısı


Çocuklarda göğüs ağrıları, baş ve karın ağrılarından sonra en sık ağrı tipidir. Erişkinlerde göğüs ağrılarının çoğunda bir kalp hastalığı bulunurken, erişkinlerin tersine, çocuklarda göğüs ağrısı nadiren kalp hastalıkları ile ilişkilidir. Bununla birlikte bu tip ağrılar çoğunlukla kronikleşmekte, ailede ve çocukta şiddetli endişeye yol açarak çocuğun ve ailenin günlük yaşamlarını oldukça bozmaktadır.

Nedenleri

Göğüs ve Göğüs duvarı deri, kas ve iskelet sistemleri, solunum, kardiyovasküler ve gastrointestinal sistemlerden oluşmaktadır.  Göğüs ağrılarında bunlara ait nedenlerin yanı sıra psikojenik etkenler de göğüs ağrısına neden olabilmektedirler.
            Çocuklarda ağrının zamanlaması, süresi ve kaybolma süreci, eşlik eden diğer bulgular (öksürük, bayılma gibi)  ağrının nedenini belirlemede yardımcı olurlar. Egsersiz sırasında ortaya çıkan ve dinlenmekle geçen ağrı kalp hastalıklarını düşündürürken,  hareketle ortaya çıkan ve değişen ağrılar kas iskelet sisteminden kaynaklanırlar.  Somatik yakınmalarla birlikte olan göğüs ağrılarında psikojenik etkenler ön plandayken, yemeklere olan ağrılarda gastrointestinal sistem hastalıkları ön plana çıkmaktadır. 

·         göğüs duvarının vurma, çarpma gibi travma ile zedelenmesi
·         kaburga kırıkları, çıkıkları (özellikle spor yapan çocuklarda)
·         spor sonrası kaslarda spazm
·         Kostokondrit dediğimiz kaburgaların birleşim yerinin iltihabına baplı ağrılar
·         Prekordial catch sendromu; nedeni bilinmeyen, iyi huylu bir hastalıktır. Çoğunlukla ergenlik döneminde görülür. Sırtta veya göğüste aniden ortaya çıkan, keskin ağrı ile karakterizedir. Ağrı nefes alma ile artış gösterir. Ağrı birkaç dakikada kendiliğinden iyileşme eğilimindedir. Ağrı derin ve güçlü bir nefes alma ile de kesilebilir. Gün içerisinde birkaç kez tekrarlayabilir
·         Akciğere ait nedenler
·         Mide- sindirim yoluna ait nedenler
·         Psikolojik nedenler
·         Kalbe ait nedenler;

Eğer göğüs ağrısına bu bulgular eşlik ediyorsa göğüs ağrısı  çok ciddiye alınmalı ve tüm tetkikler yapılmalıdır ; 

·         göğüs ağrısının egzersizle beraber olması (terleme, solukluk, fenalaşma hissi)
·          ağrı ile beraber çarpıntı, halsizlik, baş dönmesi ve bayılmanın olması
·         daha önce kalp cerrahisi uygulanmış olması
·         ailede ani ölüm ve/veya kalp kası kalınlığı olan hasta hikayesinin bulunması

Göğüs ağrısı olan bir çocukta bu konuda uzman bir hekimin iyi bir öykü alması ve iyi bir muayene ile ayırıcı tanı genellikle yapılabilir. Kalp hastalığı şüphelenilen olgularda EKG, Tele, Ekokardiyografi, efor testi vb bir çok tetkik aşamalı olarak yapılabilir.

Tedavi

Göğüs ağrısının kalp hastalığından kaynaklandığı kuşkusu, hasta ve ailesinde endişe ve strese neden olmaktadır.  Bu da çocuklarda ağrıyı ve psikolojik yakınmaları daha da artırmaktadır. Bu nedenle tedavide öncelikle hasta ve ailesinin ikna edilmesi, nedenlerin açıklanması ve gerekirse hastanın izlenmesi uygun olur. Nedene yönelik tedavi uygulanmalı, göğüs duvarına ait patolojiler de ağrı kesiciler kullanılmalıdır. Kalp kökenli ağrılarda hastaların pediyatrik kardiyoloji bölümlerinde tetkik ve izlenmeleri planlanmalıdır.
İdiyopatik yani neden bulunamayan göğüs ağrılarının izlemlerinde, herhangi bir tedavi almamalarına karşın ağrı sıklığının giderek azaldığı gözlemlenmektedir.

5 Aralık 2012 Çarşamba

Çocuklarda aort koarktasyonunda stent uygulamaları

Çocukluk çağında Aort koarktasyonu tedavisinde bir çok zorluk dikkati çekmektedir. Bu nedenle büyüyen çocuklarda farklı tedavi alternatifleri üretilmektedir. Bunlardan biride STENT uygulamalarıdır. Bu tip işlemin en büyük faydası komplikasyon oranının çok düşük olması ve hastanın ertesi gün normal hayatına devam edebilmesidir.

Burada ağır bir Aort koarktasyonun'da işlem öncesi ve sonrası görüntüler izlenmektedir.PDA kapatmada farklı cihazlar

Bilindiği gibi artık PDA'ların bir çoğu ameliyatsız kapatılabilmektedir. Burada Duct Accluder I tipi cihazın yerleşimi görülmektedir. Bu tip işlemlerin en büyük faydası komplikasyon oranlarının çok düşük olması ve hastanın ertesi gün normal hayatına devam edebilmesidir.

Şekiller: Geniş bir PDA'nın kapatılma öncesi ve sonrası görünümü